Vera Belin

Cantuskören startades 1975 av Marianne Hillerud, en uppskattad lärare vid Stockholms Musikgymnasium. Första konserten hölls på Moderna museet i Stockholm den 26 november samma år, och programmet var till största delen klassiskt. Under 2015 firade kören sitt 40-årsjubileum under en helg på Idöborg i Stockholms skärgård.

Marianne Hillerud var körens dirigent till 1987, då hon gick bort. Georg Lidström tog över efter Marianne och efterträddes 1991 av Vera Belin som körens dirigent och musikaliska ledare. Vera, som tidigare sjöng i körens sopranstämma, är utbildad vid Musikhögskolan i Stockholm och är idag musiklärare vid Kista Grundskola (tidigare Ärvingeskolan).

Cantuskören var under många år knuten till Confidencen, Ulriksdals slottsteater. Förutom egna framträdanden sjöng kören på Valborgsmässo-afton och på julkonserter samt medverkade som kör i flera operauppsätt-ningar.

Genom åren har vi rest i Europa och i Afrika och genomfört ett stort antal framträdanden i kyrkor och konsertsalar.
I maj 2016 besöker vi Blairgowrie i Skottland och sjunger i två konserter med Blairgowrie Lyric Choir.
På våren 2014 reste kören till Helsingfors och genomförde tillsammans med den lokala kören Tikkurilan Laulajat en konsert i Pauluskyrkan.

Tidigare har Cantuskören bland annat två gånger besökt Ungern och gjort en kombinerad kör- och safariresa till Botswana i södra Afrika.